Име:

АЛЕКСАНДЪР СВЕТОСЛАВОВ ЦВЕТКОВ

Роден/а на:

26 Август 1967 година, 51 години, 3 месеца

Място на раждане:

гр. Плевен

Към момента няма статии с участието на АЛЕКСАНДЪР СВЕТОСЛАВОВ ЦВЕТКОВ
Към момента няма качени клипове с участието на АЛЕКСАНДЪР СВЕТОСЛАВОВ ЦВЕТКОВ
Към момента няма галерии с участието на АЛЕКСАНДЪР СВЕТОСЛАВОВ ЦВЕТКОВ
Към момента няма снимки с участието на АЛЕКСАНДЪР СВЕТОСЛАВОВ ЦВЕТКОВ

Информация

Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Семейно положение:
Женен с 2 деца.

Образование:

Висше:


Университет за национално и световно стопанство - София, специалност „Международни икономически отношения", степен „Магистър".

Висш институт по архитектура и строителство, специалност „Транспортно строителство", степен „Магистър".

Средно:

9-та Френска езикова гимназия - София.

Професионална дейност:

2008г - досега - Зам.кмет на Столичната община,направление "Транспорт и транспортни комуникации"

Март 2008г - досега - Съвет на директорите „Паркинги и гаражи" ЕАД.

2006г. - 2008г. - Директор на дирекция „Транспортна инфраструктура" Столична община.

2001 - 2005г. - Началник отдел в Изпълнителна агенция „Пътища".

1995 - 2001г. - Зам.-началник на управление в Главно управление „Пътища".

1994 - 1995г. - Началник отдел в ГУП.

1994г. - главен специалист в ГУП.

Езици:

Английски.

Френски.

Руски.