Име:

БОЖИДАР МИХАЙЛОВ НАНЕВ

Роден/а на:

19 Януари 1963 година, 55 години, 10 месеца

Място на раждане:

гр. Димитровград, обл. Хасково

Към момента няма статии с участието на БОЖИДАР МИХАЙЛОВ НАНЕВ
Към момента няма качени клипове с участието на БОЖИДАР МИХАЙЛОВ НАНЕВ
Към момента няма галерии с участието на БОЖИДАР МИХАЙЛОВ НАНЕВ
Към момента няма снимки с участието на БОЖИДАР МИХАЙЛОВ НАНЕВ

Информация

Министър на здравеопазването

Образoвание:


Средно образoвание - ІV Езикова гимназия „Фр.Ж.Кюри", гр. Варна.

Висше образoвание - Медицински университет - Варна - 1986-1992 г.

Професионална дейност:

1992-2002 г.: Оперативно отделение и отделение по детска хирургия на Окръжна болница, Варна;

2002-2008 г.: Клиника по гръдна хирургия и сектор по детска хирургия на Университетска многопрофилна болница за активно лечение - Варна;

1997-2008 г.: Отделение по обща хирургия на СХБАЛ „Проф. Темелков" - Варна;

11 януари 2009 г.: Български лекарски съюз (БЛС);

27 юли 2009 г.: министър на здравеопазването

Интереси:

Спешна хирургия, Колопроктология, Хирургия на щитовидната жлеза, Хирургия на млечната жлеза, Торакална хирургия, Хирургия на шията, Хирургия на новороденото, Хирургично лечение болестта на Хиршпрунг.

Специалности:

Специалност по хирургия - 2000 г.

Специалност по детска хирургия - 2003 г.

Специалност по гръдна хирургия - 2006 г.

Специализации и следдипломни обучения:

Специализация по обща хирургия, болница "Erasmus", Брюксел - 2001 г.

Следдипломни обучения по здравен мениджмънт - 1998 и 2007 г.

Научна дейност:

Участие в национални и международни конгреси - над 40

Отпечатани публикации в съавторство в български и чужди списания - над 20

Членство в професионални и научни организации:

Член на Българско хирургично дружество

Член на Българската асоциация по гръдна и сърдечно-съдова хирургия

Член на Българското научно дружество по детска хирургия

Член на Комисията по професионална етика на РК на БЛС Варна 2005-2008 г.

Председател на УС на РК на БЛС - Варна от 2008 г.

Председател на УС на БЛС от 2009 г.

Чужди езици: френски,английски, руски.

Женен, с едно дете.