Законодателната власт - изразител на народната воля

В тази статия няма да се разглеждат видовете избирателни системи и техните недостатъци и предимства, а ще се подходи рационално с оглед осъществяване на постоянен граждански контрол над законодателната власт. Всички в момента виждаме и търпим върху гърба си безобразията на т.нар” народни представители” редно е вече това да се преустанови и затова предлагам следния модел на Народно събрание:

180 народни представители разделени на три групи по равен  брой, както следва:

-      Народни представители пропорционално избрани със свободен мандат

-      Народни представители мажоритарно избрани със свободен мандат

-      Народни представители мажоритарно избрани със задължителен мандат;

Защо са три вида народните представители и каква ще е задачата на всяка група:

Народни представители пропорционално избрани със свободен мандат - съгласно чл. 11 от Конституцията ни, политиката на държавата се формира от партии - точно те са, които предлагат Програма, по която ще се реализира стратегията на страната ни. С тези свои програми се явяват на изборите и по тях народа/суверена дава своето доверие, т. е определя се и народните представители по пропорционален принцип. Програмата, която получи одобрението на суверена се превръща в национална програма. Следователно редно е и партията, която е предложила програмата да има възможността да я реализира/ но не е задължително да е точно тази партия, както ще видим по- нататък. Задачата на тези народни представители е реализиране на националната програма за развитие на държавата ни. Народните представители/НП/ от спечелилата партия реализират програмата, а от другите партии са в опозиция и следят за нейната реализация.

Народни представители мажоритарно избрани със свободен мандат - това са обществени личности от всички райони на страната, Те служат за реализиране на националната програма в своите райони, както и да поемат в определени обстоятелства управлението на страната.

Народни представители мажоритарно избрани със задължителен мандат - те има 2 задачи - заедно с предходните реализират държавната политика в съответните райони, и чрез тях/ предимно/ се контролира дейността на народното събрание. Те могат да се отзовават и по своята същност са приносители на волята на избраниците от своя район.

При тази конфигурация НС работи по следната основна схема:

Партиите предлагат програми - народа избира  чрез вота си по коя програма ще се реализира стратегията на страната ни. Чрез вота си суверена избира елита си в законодателния орган - те са 2 пъти повече от тези на партиите. Чрез тези със задължителен мандат си запазва правото да управлява- да има и законодателна инициатива.

Право да формира правителство има партията, на която суверена е приел програмата като национална. В случай , че има бламиране на правителството следващата по-ред партия трябва да реализира избраната вече национална програма- ако не има 2 варианта:

-      Да заяви публично, коя част от програмата няма да реализира - защо и коя  ще бъде подменена. Ако бъде прието от 2/3 от народните представители- се приема и става изменение частично в приетат нац. Програма.

-      Да приеме и реализира нац. програма.

Ако НС не приеме искането за промяна на нац. програма мандата се дава на следващата полит. партия.

В случай, че пол. партии не съставят правителство - приетата нац. Програма се реализира от служебно правителство съставено от народните представители мажоритарно избрани със свободен мандат.

При тази конфигурация на преден план излиза Националната програма за развитие на държавата ни и се предвижда един реален механизъм за контрол, включително и обществен, който гарантира, че тази програма ще бъде реализирана.

Статията е публикувана преди 6 години, 6 месеца на 22 април 2012 г, и е видяна 2249 пъти

Мнения за Законодателната власт - изразител на народната воля Споделете
вашето мнение!