Съдебната система като основен стълб на демократичното общество

ДО

НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛЯ- лично

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР

ПРЕЗИДЕНТА на Р БЪЛГАРИЯ

ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА на Р БЪЛГАРИЯ - лично

ОМБУДСМАН на Р БЪЛГАРИЯ

 

П  Р  Е  Д  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е

От Данчо Цветанов Стоянов, хххххххххххтел. 0888 979051

ОТНОСНО: Утвърждаване на съдебната система, като основен стълб на демократичното общество

Правно основание: чл. 18 от ЗНА

УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ,

УВАЖАЕМ МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ МИНИСТРИ,

УВАЖАЕМИ ГАЛАВЕН ПРОКУРОР,

УВАЖАЕМИ ОМБУДСМАН,

УВАЖАЕМИ ПРЕЗИДЕНТ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ

Обръщам се към Вас като представители на изброените държавни институции, които имате правната възможност да демократизирате обществото ни, като извършите реформа в съдебната система. Прилагам Ви статията си „Съдебната система, като основен стълб на демократичното общество”, като в нея предлагам вариант как да стане това. Напълно разбирам, че са възможни и други подходи, но за жалост вече 22 години не виждам такива.

 

СЪДЕБНАТА СИСТЕМА, КАТО ОСНОВЕН СТЪЛБ НА ДЕМОКРАТИЧНОТО ОБЩЕСТВО

 

Демократично е това общество, в което има изградени реални механизми за защита правата на личността, в контекста на общото благо, отразени в основния договор/Конституцията формираща това общество. Съдебната система, като основна институция е призвана да защитава правата на гражданите съгласно действащите закони. Ето защо съдебната система трябва да бъде поставена под обществен контрол, който от своя страна ограничава въздействието от политическите структури и неформални организации върху нея. В същност съдебната система най-лесно подлежи на контрол в това число и обществен, тъй като съдебните състави обективират своята дейност в съдебни актове. Самата съдебна система е дву или три инстанционна, като всяка по-висша инстанция контролира актовете на по-нисшата инстанция. Остава открит въпроса за контрол на съдебните актове на последната инстанция. Това на практика няма как да стане в рамките на съдебната система. Затова е необходима извънсъдебна институция, която да не е поредната инстанция т.е да не разглежда спора по същество, а да е първа инстанция за нарушени граждански права. Тази инстанция трябва да е на национално ниво. Втора инстанция в такъв случай се явява ЕСПЧОС. Тъй като основните права на гражданите са отразени в глава Първа и Втора от Конституцията ни, а от друга  страна по силата на чл. 5, ал. 2 разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие редно е този орган пред който ще се депозират жалбите за нарушени граждански права на национално ниво да е Конституционния съд. Конституцията по своята същност е обществен договор между управляващи и управлявани. Това са и двете основни страни в процеса пред Конституционния съд/КС/. И като независим орган в съответствие с чл. 1, ал. 2 от К трябва да се конституира от народа.

Процедура пред КС по обжалване актове на съд. с-ма:

На обжалване подлежат актове на съд. с-ма, които не подлежат на обжалване по същество на спора и с тях са нарушени права на гражданите закрепени в К, международните договори по силата на чл.5, ал. 4 от К, Законите и основни принципи на правото.

Задължително участие в процеса- лицето подало жалбата, както и органа издал обжалвания акт.

Доброволно участие в процеса - всяко физическо лице, организация, орган на държавна или местна власт, като подпомагаща страна.

Процесът е публичен.

Сила на решенията - са задължителни за органите на съдебната и изпълнителната власт, за органите на местно самоуправление, както и за всички органи, които издават административни актове.

Решенията на КС подлежат на обжалване по реда на ЕКЗПЧОС в 6 месечен срок.

ГОСПОЖО ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ,

от Вас очаквах нещо подобно да направите, но се оказах жестоко излъган.

ГОСПОДИН МИНИСТЪР- ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Алтернатива винаги има, и алтернативата никога не е само една. Първанов, Станишев и Доган не са Ви алтернатива - запомнете го.

Вашите предшественици чрез измама промениха формата на държавно управление отразена в чл. 11 на Конституцията ни от полипартокрация на олигархия. За тях вече е късно- те извършиха измяна спрямо българския народ, но за Вас не е късно. Вие сега сам определяте съдбата си - дали ще се наредите до тях или ще поемете ролята на представител на елита.

От двамата Ви очаквам публичен отговор.

08.03.2012 г.                                                                  С уважение:

Статията е публикувана преди 6 години, 6 месеца на 22 април 2012 г, и е видяна 2725 пъти

Мнения за Съдебната система като основен стълб на демократичното общество Споделете
вашето мнение!

Преди 6 години, 5 месеца brial каза

Не разбирам защо някои от статиите не се отварят! Какъв е проблема?

Преди 6 години, 6 месеца demokrat каза

Да си изясним нещата, защото ако в една дума даваме различно значение говорим на различни езици Демокрация - политическа катерогия, която показва доколко в едно общество има реално функциониращи структури за гарантиране правата на личността. Определение си е мое? В блога си точно това правя- пиша алтернатива на досегашното управление изхождайки от 2 основни принципа: най-голямото богатство на страната ни са хората и земята ни е определена с висше. според Дядо Ви Стельо съм демос на някаква степен А Вие какви сте? Агнета на заклонение Само, че вече не съм сам- писах Ви птеди година някои неща- но не вярвахте и още сте песимисти. Разберете, че народа не иска вече тази олигархична система- която унищожава българската държавност. влезте във фейсбук и ще се убедите- членувам в 7 групи- най-малката е над 500 - двете голями са над 32 000 души. И още ще се разрастваме и един ден ще видите резултата- тогава ще ви питам за вашия песимизъм.

Преди 6 години, 6 месеца pukamuli отговори на stelio_nz

Многоуважаемий Данчо! Понеже гореизброените фамозни височайши персони няма да ти отговорят, не за заради друго, ами защото не те бръснат и за слива, това ще сторя аз, дядо ти Стельо. Глупости пишеш, моето момче, дивотии някакви. Боравиш си ей тъй с разни понятия, от които навярно си нямаш и хабер. Демокрация, демократично общество! Де ги видиш тия пущини, бе айол? Ма на мене пришки са ми излезли по устата да обяснявам на неуки хора, че у нас демокрация няма. Няма и не може да има! Има крация, т. е. власт. И на всяка крачка обикновеният човечец се сблъсква с тази власт - нехуманна, неморална, безпринципна, жестока, алчна и егоистична, нехаеща към болките и проблемите на хората. Навсякъде действията на тази власт мачкат човека, унижават неговото човешко достойнство. За да има демокрация, прелюб езний ми Данчо, трябва да има...

Многоуважаемия Данчо,няма да те разбере и поради тази причина, ще продължи да си пише прошения!

Преди 6 години, 6 месеца Optimisti4na Tragedia отговори на stelio_nz

Многоуважаемий Данчо! Понеже гореизброените фамозни височайши персони няма да ти отговорят, не за заради друго, ами защото не те бръснат и за слива, това ще сторя аз, дядо ти Стельо. Глупости пишеш, моето момче, дивотии някакви. Боравиш си ей тъй с разни понятия, от които навярно си нямаш и хабер. Демокрация, демократично общество! Де ги видиш тия пущини, бе айол? Ма на мене пришки са ми излезли по устата да обяснявам на неуки хора, че у нас демокрация няма. Няма и не може да има! Има крация, т. е. власт. И на всяка крачка обикновеният човечец се сблъсква с тази власт - нехуманна, неморална, безпринципна, жестока, алчна и егоистична, нехаеща към болките и проблемите на хората. Навсякъде действията на тази власт мачкат човека, унижават неговото човешко достойнство. За да има демокрация, прелюбезний ми Данчо, трябва да има...

==== Стельо, въпреки, че сме идеологически опоненти,(някой друг път ще си говорим какво точно е идеология), НО СЕ ПОДПИСВАМ под всяка дума, която си написал. Поздрави на Нова Загора.

Преди 6 години, 6 месеца stelio_nz каза

Многоуважаемий Данчо! Понеже гореизброените фамозни височайши персони няма да ти отговорят, не за заради друго, ами защото не те бръснат и за слива, това ще сторя аз, дядо ти Стельо. Глупости пишеш, моето момче, дивотии някакви. Боравиш си ей тъй с разни понятия, от които навярно си нямаш и хабер. Демокрация, демократично общество! Де ги видиш тия пущини, бе айол? Ма на мене пришки са ми излезли по устата да обяснявам на неуки хора, че у нас демокрация няма. Няма и не може да има! Има крация, т. е. власт. И на всяка крачка обикновеният човечец се сблъсква с тази власт - нехуманна, неморална, безпринципна, жестока, алчна и егоистична, нехаеща към болките и проблемите на хората. Навсякъде действията на тази власт мачкат човека, унижават неговото човешко достойнство. За да има демокрация, прелюбезний ми Данчо, трябва да има демос. Демосът, т. е. народът е истинският суверен в една страна. Той е господарят на собствените си съдбини. Той гради настоящето си и определя своето бъдеще. У нас няма такова нещо, драгоценний. Демосът е смачкан, натикан в миша дупка. Задушаван от мизерия и нищета е доведен до скотското състояние да мисли само за физическото си оцеляване. Това е положението, скъпи ми. Както се казва "това е на мегдана". У нас вече 22 години се налага като форма на управление буржоазно-капиталистическа крация от бандитско-мафиотски тип. В нея място за народа няма и не може да има! Ей това те моля да си го запишеш в личното тефтерче и като китайски младеж по времето на Мао да си го четеш по 100 пъти на ден!